CSA Netwerk
Wat groeit en bloeit er op de CSA-boerderijen?

CSA netwerk (Antwerpen) start met project rond diversificatie in de korte keten

CSA netwerk (Antwerpen) start met project rond diversificatie in de korte keten

CSA netwerk  (Community Supported Agriculture) is een vereniging van boeren die hun groenten, fruit en dierlijke producten via de korte keten aan de man brengen. 

Door zijn ecologische manier van werken, zorgt de CSA-boer(in) voor jouw gezondheid en voor de gezondheid van het milieu en de bodem.

Door je voorafbetaling eet je als deelnemer elke dag lekkere, verse producten en neem je tegelijk verantwoordelijkheid op. Je geeft de professionele landbouw(st)er bestaanszekerheid en zorgt mee voor het voortbestaan van duurzame landbouw.

Het aantal groenten-CSA's is in de provincie Antwerpen op korte tijd exponentieel gestegen. Dat is goed nieuws en bewijst dat korte keten, eerlijke landbouw en respect voor het lokale product een grotere reikwijdte krijgen.

De uitdaging is nu om een grotere diversificatie te zoeken binnen de werkwijze van CSA en hiervoor een haalbaarheidsonderzoek te doen. 

We denken dan vooral aan andere marktsegmenten die tevens interessant kunnen zijn (bloementeelt, dierlijke productie,...), andere afzetkanalen (restaurants, ziekenhuizen,...), andere bedrijfsvormen en samenwerkingsvormen dan deze die zich in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld.

De provincie Antwerpen trekt hiervoor een subsidiebedrag uit van 10.000€ en dit in het kader van ‘subsidiekorf 2020’. 

 

 

 

Meer lezen

Volg CSA-Netwerk Vlaanderen op Facebook   Volg CSA-Netwerk Vlaanderen op Instagram   Volg CSA-Netwerk Vlaanderen op TwitterDepartement Landbouw & Visserij

info@csa-netwerk.be | +32 473 13 00 81Kla-4 Communicatie & Flockdesign