CSA Netwerk
Participeer in de biolandbouw

Actieve consumentenparticipatie in de landbouw

Door de focus op omzet en de prijszetting op basis van concurrentie is het heersende mondiale landbouwmodel slechts houdbaar voor enkelen. Daarom kiest CSA voor een andere, vernieuwende weg. We zaaien, planten, oogsten en kweken, met respect voor de natuur en het ecologisch evenwicht, voor een markt van lokale consumenten. Door in te zetten op betrokkenheid, leren we de buurt de meerwaarde van de bioboer kennen en werken we mee aan een coherente lokale gemeenschap.

Gedragen door de gemeenschap

Gedragen door een gemeenschap

CSA (Community Supported Agriculture) is landbouw die gedragen wordt door een gemeenschap. Als deelnemer ben je betrokken bij het reilen en zeilen van het landbouwbedrijf en neem je verantwoordelijkheden op.

  • Je kiest voor ecologische landbouw. Landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van onze kinderen.
  • Door je voorafbetaling heeft de boer een vast inkomen en weet hij hoeveel hij kan investeren in zijn bedrijf. Je deelt dus ook mee in het landbouwrisico.
Mede-eigenaar van de komende oogst

Mede-eigenaar van de komende oogst

De deelnemers van een CSA-bedrijf nemen een oogstaandeel. In ruil voor een jaarbedrag worden ze mede-eigenaar van de komende oogst. Het bedrag wordt jaarlijks of volgens een andere periodiciteit vooruitbetaald, zodat de CSA-boer geen duur kaskrediet bij de bank hoeft af te sluiten om zijn productiekosten te kunnen voorfinancieren. Valt de oogst goed mee, dan genieten de aandeelhouders daar rechtstreeks van, valt er iets tegen, dan dragen zij mee dat risico.

Bij sommige CSA-bedrijven helpen de deelnemers bij de aankoop van landbouwgrond. Ze stellen daardoor het voornaamste bedrijfskapitaal veilig voor de toekomst.

Verschillende concepten

Verschillende concepten

  • Zelfoogst: De deelnemers trekken zelf naar het veld om hun groenten en/of fruit te oogsten. Verser kan echt niet. Het maximum aan smaak en vitaminen. Je ervaart hoe alles groeit en bloeit en eet met de seizoenen mee.
  • Paketten: Deelnemers genieten even zeer van vers geoogste seizoensgroenten, maar hier zorgt de boer voor het oogstwerk en zet de pakketten klaar op de boerderij of in een afhaalpunt. Dit concept is ook mogelijk voor zuivel, eieren en vlees.
Transparant en open bedrijfsbeheer

Transparant en open bedrijfsbeheer

Omdat je bijdraagt in de werking heb je ook inspraak. Dit vergt een transparant en open bedrijfsbeheer. Concreet houdt dit in dat de prijs van een oogstaandeel en het beleid op het bedrijf in overleg kunnen worden bepaald. Daardoor voel je je verbonden met je voeding, met de manier waarop die geteeld wordt en met de boer die als professional de motor is in het verhaal.

Om de betrokkenheid te maximaliseren, creëert het CSA-bedrijf ontmoetingskansen voor de deelnemers via educatieve momenten, meewerkdagen en boerderijfeesten. CSA werkt op die manier actief mee aan lokale gemeenschapsvorming.

Wens je meer informatie?

De geschiedenis van CSA »

Volg CSA-Netwerk Vlaanderen op Facebook   Volg CSA-Netwerk Vlaanderen op Instagram   Volg CSA-Netwerk Vlaanderen op TwitterDepartement Landbouw & Visserij

info@csa-netwerk.be | +32 473 13 00 81Kla-4 Communicatie & Flockdesign